Людмил Георгиев

Людмил Георгиев

Адвокат, Партньор

Позиция: Адвокат, Партньор

Адрес на адвокатска кантора: гр. София, ул. проф. Кирил Попов №18, вх. В, партер

E-Mail: vassilev.lawoffice@gmail.com

Тел.: +359 876 996 776

Сфери на дейност

Гражданско право, Изпълнително производство, Търговски сделки и сделки с предприятия, Несъстоятелност и ликвидация, Вещно право, Семейно и наследствено право, Сделки с недвижими имоти, Процесуално представителство, Търговски спорове

Образование, квалификация и професионален опит

2012 – 2017г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет (Магистър по право)

2014 – 2017г. – стажант в кантора на Частен съдебен изпълнител в гр. София

2017 – 2019г. – юрисконсулт в кантора на Частен съдебен изпълнител в гр. София

2019 – 2020г. – юрисконсулт във Василев енд Ко. Консултинг ЕООД

2020г. – до сега – адвокат в Софийска адвокатска колегия и парньор в Адвокатско дружество „Радостин Василев“

Членство

Адвокат, член на Софийска адвокатска колегия

Езици

Английски