Людмил Георгиев

Людмил Георгиев

Адвокат, Партньор

Позиция: Адвокат, Съдружник
Адрес на адвокатска кантора: гр. София, ул. проф. Кирил Попов №18, вх. В, партер
E-mail: vassilev.lawoffice@gmail.com
Тел.: +359 876 996 776

Сфери на дейност
Гражданско право, Изпълнително производство, Търговски сделки и сделки с предприятия, Несъстоятелност и ликвидация, Вещно право, Семейно и наследствено право, Сделки с недвижими имоти, Процесуално представителство, Търговски спорове

Образование, квалификация и професионален опит
2012 – 2017 – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет (Магистър по право)
2014 – 2017 – стажант в кантора на Частен съдебен изпълнител в гр. София
2017 – 2019 – юрисконсулт в кантора на Частен съдебен изпълнител в гр. София
2019 – 2020 – юрисконсулт във Василев енд Ко. Консултинг ЕООД
2020 – до сега – адвокат в Софийска адвокатска колегия и парньор в Адвокатско дружество „Радостин Василев“

Членство
Адвокат, член на Софийска адвокатска колегия

Езици
Английски