Петьо Василев
Петьо Василев
Партньор
Радостин Василев
Радостин Василев
Адвокат, Управляващ партньор
Сфери на дейност: Регистрация и пререгистрация на търговски дружества; Вписване на промени в обстоятелствата на търговеца; Преобразуване на търговски дружества
Ива Николова
Ива Николова
Ръководител отдел "Спорт"
Позиция: Ръководител отдел „Спорт“ Адрес на адвокатска кантора: гр. София 1700, ул. „Проф. Кирил Попов“ №18, вх. В, партер E-mail:
Людмил Георгиев
Людмил Георгиев
Адвокат, Партньор
Позиция: Адвокат, Партньор Адрес на адвокатска кантора: гр. София, ул. проф. Кирил Попов №18, вх. В, партер E-Mail: vassilev.lawoffice@gmail.com Тел.: