Семейно право

Семейното право е система от правни норми, които уреждат отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, настойничество и попечителство, както и отношенията между родители и деца.

По повод брачната връзка възникват и въпроси от имуществен характеркоито следва да бъдат уредени.

Нашите консултации и правни услуги в областта на семейното право обхващат:

 • Консултации относно начина за прекратяване на брак;
 • Развод по взаимно съгласие;
 • Развод по вина на един от съпрузите;
 • Предоставяне на родителски права;
 • Определяне на режим на лични контакти;
 • Определяне на адекватна месечна издръжка за дете;
 • Увеличение на вече присъдена издръжка за дете;
 • Разрешение за пътуване на дете в чужбина;
 • Разрешение за снабдяване с лични документи на детето;
 • Определяне на по-голям дял от имуществената общност след развод;
 • Изготвяне на брачни договори и правна подкрепа относно следващите се процедури;
 • Консултации относно осиновяване;
 • Правни консултации за избор на режим на общност;
 • Процесуално предствителство пред всички съдебни, държавни и общински органи;
 • Цялостна правна помощ по въпроси относно семейното право;
Семейно право