Процесуално представителство

Екипът на Адвокатска кантора „Радостин Василев“ извършва:

  • Процесуално представителство по граждански, изпълнителни и търговски дела;
  • Процесуално представителство по административни и данъчни дела;
  • Процесуално представителство по наказателни дела;
  • Цялостна правна подкрепа на банкови и небанкови кредитни институции;
  • Пълно правно обслужване на застрахователни дружества и застрахователни брокери;
  • Юридическо съдействие пред държавни и общински структури;
Процесуално представителство