СПОРТНО ПРАВО

Услуги:

 • Общи правни съвети по всякакви въпроси, свързани със спорта;
 • Указване на съдействие при разрешаване на спорове;
 • Предоставяне на правни консултации при преговори;
 • Изготвяне на експертни становища;
 • Изготвяне на трансферни, трудови, агентски и други договори;
 • Представителство пред ФИФА и Международния спортен съд в Лозана, Швейцария;
 • Представителство пред местни и международни асоциации;
 • Търговски споразумения (включително спонсорство, image rights и медии);
 • Консултации;
 • Изготвяне на устави и правилници на федерации и консултиране по различни въпроси;
 • Представителство и консултации по въпроси, свързани с антидопинг;
СПОРТНО ПРАВО