Интернет и онлайн регулации

“Интернет правото” регулира обществените отношения във виртуалната среда на Интернет пространството като засяга механизма, основни правни понятия и дефиниции. Засяга както правните така и основополагащите аспекти на саморегулирането и законодателството в сферата на информационните технологии. Обхваща сферата на правното регулиране на електронния документ и електронния подпис, електронното правителство и електронната търговия, права върху домейни, защита на авторските права в Интернет, политики по разрешаване на правни спорове и юрисдикционна компетентност.

Законът свързан с интернет и онлайн телекомуникациите често е наричан накратко “Кибер право”. Много от понятията, които се използват в тази част на правото в действителност не са толкова нови. Въпреки това, по начина, по който те се прилагат се променят непрекъснато поради нарастващия брой на компютрите в населението и това неимоверно влияе на ежедневното ни в общуване, на бизнеса и развлеченията ни. В днешно време е все по-трудно да си представим, че може да управляваме успешен бизнес без използването по някакъв начин на интернет и интернет технологии, което само по себе си води до нуждата от опитен адвокат по интернет право. Някои от понятия в интернет правото все още са прекалено нови и не разполагат с необходимата правна дефиниция. Това е свидетелство за това как бързо се развива тази област и правната регулация се опитва да се справи с иновациите на бизнеса.

Нашият екип разполага с опитни специалисти, които имат уменията, необходими, за да Ви помогнем да преминете през дебрите от правила, регулации, принципи и понятия.

  • Изготвяне на общи условия и политики за поверителност за уебсайтове и онлайн платформи;
  • Комуникация с комисията за защита личните данни;
  • Съдействие по въпроси, касаещи Закона за защита на потребителите;
  • Правна подкрепа по Закона за електроннта търговия;
  • Политики за използване на бисквитки (Cookies);
  • Имплементиране на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) във вътрешните правила на онлайн платформите;
  • Правни съвети на физически лица, притежаващи онлайн платформи, обработващи лични данни;
  • Партньорство с водеща компания за изработка, подръжка и оптимизация на уебсайтове и онлайн платформи;
  • Обжалване по административен и съдебен ред на наложените глоби и имуществени санкции от различните държавни органи – КЗП, КЗК, КЗЛД и др.
Интернет и онлайн регулации