АНТИДОПИНГ

Адвокатско дружество “Радостин Василев” е изборът на много атлети, клубове и федерации в спорове, свързани с антидопинг. Нашите експерти и адвокати в отдел “Спортно право и спортен мениджмънт” имат значителен опит в областта на антидопинга и в осъществяването на процесуално представителство на атлети,  на техния спортно-технически персонал и на федерации пред различни национални и международни антидопингови организации, Световната антидопингова агенция и Международния арбитражен съд в Лозана, Швейцария. Екипът ни консултира федерации по отношение на изготвянето на антидопингови политики и процедури.

Услуги:

  • Консултации по въпроси, свързани с антидопинга;
  • Изготвяне на експертни становища;
  • Представителство пред Националните антидопингови организации (NADO);
  • Представителство пред Световната антидопингова агенция (WADA);
  • Представителство пред Международния спортен съд (CAS) в Лозана, Швейцария;
  • Консултиране и изготвяне на антидопингови политики и процедури;
АНТИДОПИНГ