За нас

Адвокатско дружество „Радостин Василев“ е международна адвокатска кантора, специализирана в областта на гражданското, облигационното, търговското, вещното, трудовото, административното, международното частно право и арбитраж. Дейността ни е свързана с предоставяне на правни услуги и в областта на наказателното, семейното и наследствено, авторското и данъчното право. Екипът на адвокатско дружество „Радостин Василев“ се състои от доказани професионалисти с експертиза в различни сфери на правото и осъществява процесуално представителство на своите клиенти пред национални и международни съдебни и арбитражни инстанции.

В  структурата на адвокатското дружество съществува отдел „Спорт“, който извършва дейност свързана със спортен мениджмънт и осъществява процесуално представителство на спортисти, клубове и спортни федерации пред различни местни и международни инстанции, FIFA и Международния спортен съд (CAS) в Лозана, Швейцария. Екипът се състои от професионалисти в областта на спортното право, антидопинга и спортният мениджмънт.

Екип:

Петьо Василев
Петьо Василев
Партньор
Радостин Василев
Радостин Василев
Адвокат, Управляващ партньор
Ива Николова
Ива Николова
Ръководител отдел "Спорт"
Людмил Георгиев
Людмил Георгиев
Адвокат, Партньор