Дисциплинарната комисия на FIFA определи окончателен срок за ФК Реван да изпълни решение на Камарата за разрешаване на спорове на FIFA

Днес, в нашия офис бе получено решението на Дисциплинарната комисия на FIFA по делото Julio Cesar Mendes Moreira v. Club Revan FK (Azerbaijan).

С решение от 12 май 2015 г., Камарата за разрешаване на спорове на FIFA осъди ФК Реван да заплати на г-н Морейра дължимите му възнаграждения плюс 5% годишна лихва (както е описано в приложеното решение), дължима до момента на изплащане на възнагражденията.

ФК Реван не изпълнява това решение на Камарата за разрешаване на спорове и в следствие на това, в своето решение от 22 септември 2016 г. (приложено по-долу), Дисциплинарната комисия на FIFA обявява клуба за виновен за извършване на нарушение по чл. 64 от Дисциплинарния Кодекс на FIFA. Освен това ФК Реван трябва да заплати глоба в размер на 10,000 швейцарски франка.

Според точка 4 от решението на Дисциплинарната комисия на FIFA, ако ФК Реван не изплати дължимото на кредитора г-н Морейра в определения срок, Дисциплинарната комисия ще отнеме автоматично 6 точки от актива на клуба в местното първенство без допълнително предупреждение.

В случай, че клубът отново не плати задължението си към г-н Морейра, въпреки отнемането на точки, Дисциплинарната комисия на FIFA ще вземе решение относно възможността за изхвърлянето на длъжника в следващата по-долна дивизия на азербайджанското първенство.

Екипът на Vasilev & Co. Consulting

Дата: 20 октомври 2016 г.

гр. София

 

FIFA DRC decision Moreira/Revan
FIFA DRC decision Moreira/Revan

decision-drc0002 decision-drc0003

 

FIFA DC decision Moreira/Revan
FIFA DC decision Moreira/Revan

decision-dc0002 decision-dc0003 decision-dc0004