Дисциплинарната комисия на FIFA наложи наказание изваждане на 6 точки от актива на ФК Реван, Азербайджан.

Дисциплинарната комисия на FIFA наложи наказание изваждане на 6 точки от актива на ФК Реван, Азербайджан.

След като не изпълни решението на Дисциплинарната комисия на FIFA от 22.09.2016 г. по делото Julio Cesar Mendes Moreira, Бразилия срещу Revan FK, Азербайджан, от актива на ФК Реван в Азербайджанската Първа дивизия ще бъдат извадени 6 точки. Азербайджанската футболна асоциация (AFFA) трябва незабавно да изпълни нарежданията на FIFA и да представи доказателство за изваждането на точките. AFFA e отговорна за изпълнението на изваждането на 6 точки от актива на ФК Реван. В случай, че AFFA не изпълни това решение, ще последват санкции от Дисциплинарната комисия на FIFA и това може да доведе до изключване от всички състезания, организирани от FIFA.